Jhansi District Private Hospitals & Nursing Homes List


Jhansi District Private Hospitals & Nursing Homes List


SN Hospital / Nursing home Name Director/Doctors Name Telephone Number Mobile No Total Beds
1 Happy Family Nursing Home, Civil Lines Dr. Neelam Gupta 2440103, 2448138 9415030265 40
2 Joy Hospital and Neurology Research Centre , G Road Jhansi   2320750 - - 20
3 Nirmal Hospital, Medical College, Jhansi Dr. N D Dr. Mishra 2321002 9450927366, 9415031689 100
4 Vinayak Hospital, Civil Lines Jhansi Dr. Satish Chandra Agarwal 2370810 9415401450 23
5 Life Line Hospital, Kanpur Road Jhansi Dr. Savita Tripathi 2320183 9415030615 40
6 House Health Hospital, Nandnpura Jhansi Dr. K S Srivastava 2480740 9415057102 15
7 Rama Hospital, outside the gate of Jhansi, Datia Dr. Rakesh and Narendra Jain - - 9415194282 60
8 Ayushman Hospital, Aantia pond Jhansi Dr. Devendra Kushwaha 2450072 - - 15
9 Naja Hospital and Research Center, 345/4 Jhansi, Kanpur Road. Dr. Mukesh Roadways 2322056 9415030202 30
10 J K Hospital Dr. Anil Soni 2482465 9415073937 15
11 Ramsevak Knkne Hospital, park in front of Rani Jhansi Dr. Manoj kanakane 2444535 9415089787 45
12 Chinmaya Hospital, 371, First Floor Jivnshah trijunction Jhansi Dr. hemali Jain 2331683 9839110065 10
13 Dr. Jialal 0 Memorial Hospital, the Jhansi Medical College Gate 2 Dr. light Chandra Gupta 2320443 9415030860 50
14 Mewa Chowdhury Hospital, Kanpur Road Jhansi Dr. R K Agarwal 2321111 9415030162 35
15 Corporation Hospital and Research Center, 1170/2 Satish Nagar, Jhansi Dr. Parul Nigam, Manager
Dr. Anu Nigam
2450912 9415179716 10
16 Christian Hospital and nursing home, Govind Caraha Jhansi Dr. rainu Tavaiya 2453012, 2470830 - - 10
17 Fabuli Purohit Hospital, before Medical College Jhansi - - 2321238, 2320461 9415073521 28
18 Kapoor Hospital and nursing home, wipe the back of the cinema Civil Lines Jhansi Dr. Neeraja Kapoor and
Dr. Rajiv Kapoor
2440866, 2370326 9415030179 30
19 Ma Sherawali Hospital, next to sudha nursing home Kanpur Road Jhansi Dr. R C Arora 2321420 9415055676, 9415031686 50
20 Chiranjiv Hospital and Research Centre, University Road near Kanpur, Jhansi Dr. Sanjay Tripathi 2320927 9415030067, 9839777166 35
21 Kedarnath Hospital, Medical College before Jhansi Dr. Rajeev Tripathi 2321565 - - 30
22 Germany Hospital, near Raiganj Kaॅloni Jhansi Kaॅloni state. Dr. Anamma M 2360957 - - 200
23 Sudha Nursing Home, Kanpur Road Jhansi Dr. M D athar 2320471 - - 50
24 Sudarshan Jain Hospital, 40 Ganesh Market Dr. U Dr. Jain 2445715 9415573927 10
25 Sheila Jain Hospital, Kanpur Road Jhansi Dr. Pradeep Jain - - 9415030314 50
26 Treatment Hospital and Research Centre, Kanpur Road Jhansi Nagar Kamasn Dr. Rakesh Tripathi 2320022, 2520410 9415030183 50
27 Lala Raghumal Jain Hospital Dr. Subhash Jain 2443080 9415031320 12
28 Raghavendra Hospital, Medical College, Jhansi in front of the gate Nan0-2 Dr. R R Singh and
Dr. Sangeeta Singh
2320448 9335015421 40
29 Shri Ji Hospital, Amazon city Kanpur Road Jhansi Mr Gyan Singh 2321403 9918867324, 9415030040 30
30 Savitri nursing home, the Jhansi Medical College Gate 3 Dr. Mridula KATIAL, Dr. R P Srivastava ,
Dr. Robin Srivastava, Dr. Preethi Kainal ,
Dr. Abhay Gupta, Dr. Anup Srivastava, Dr. Pankaj sonakiya
2321188 9415080742 60
31 Bhagwan Mahavir Hospital, Kanpur Road Jhansi Dr. Jinendra Jain 2321695 - - 16
32 Shiv Nursing Home, Gwalior Road, Jhansi Dr. Rakesh Kumar Tiwari 2442313 - - 14
33 Ram Hospital and Research Centre, Kanpur Road Jhansi Dr. Sunil Mishra 2321253 9415080742 12
34 Sai Nursing Home Dr. Rajan saksaina Anurag, Dr. Neetu Saxena 2481582 - - 5
35 Seth Lakshman Das Hospital, Jhansi, Kanpur Road Krguwan G Dr. Preeti Gupta 2321161 9415031392 32
36 Guru Ramdas Hospital, Msihaganj Seepri Dr. Indrajit Singh Chawla 2380702 - - 12
37 Paras Medical and Diagnostic Center, Medical College gate Nan0-2 near Jhansi Dr. Pradeep Jain and Anupama - - 9415056414 - -
38 Savl Hospital and Betwa calculus center, Kanpur Road near University Jhansi Dr. A 0 of 0 Saul, Saul Vinita - - - - - -
39 Lohia Eye Hospital, prison Caraha Jhansi Dr. Anoop Lohia 2470843 9415012822 - -
40 Gulati said Hospital, Happy Market Jhansi Seepri market. Dr. Sanjay Gulati. 2445898 - - - -
41 S D Nursing Home, Mauranipur Tehsil Road Gursrany Garautha Jhansi district Dr. Naresh Chandra 2443578 - - 20
42 Agarwal Nursing Home, Market Gursrany Jhansi Dr. Om Prakash Garg 2470077, 2470200 9415031174 35
43 B L Agrawal Maternity Home, Sadar Bazar, Jhansi Dr. Vinita Agarwal - - - - - -
44 Jhansi Orthopedic Hospital, Kamasn Nagar Kanpur Road Jhansi Dr. P K Gupta 2320656 - - 26
45 Mansi Vatsalya hospital, Krguwan G Road Dr. Pramod Gupta 2447400 - - 25
46 - - - - - - --
47 Sanjeevani Hospital, behind RTO, Dr. Nirupama Verma 2443080 9415073522 20
48 Kamla Hospital, Medical College, Jhansi in front of the gate Nan0-2 Dr. K N Chaurasia and misuriya 2321159, 2321011 - - 35
49 Sai Nath Altrasaund centers and nursing homes, does Baba Jhansi Road. Dr. Om Prakash Bajaj 2445136 9415030183 10
50 Tripathi Maternity Home, Chandshekhar Azard station near Jhansi Dr. Ranjana Tripathi 2443203 - - 12
51 Misuria Eye Hospital, Brabajar Jhansi Dr. Arun misuriya 2449678 - - 30
52 Shiv Nursing Home Dr. Alka Srivastava 2442113 - - 50
53 Ma Durga Hospital, Pturia gate outside Jhansi, Datia P 0 Mrs Urmila Devi 2570217 9956678170, 9450726417 15
54 Ashutosh Hospital and Dental Care Unit, 133 Love Ganj market Seepri Jhansi Dr. Dharmendra Dwivedi - - 9415594539 22
55 Tiwari nursing homes, Ranipur, Jhansi Dr. R N Gupta 2447847 - - 25
56 Radhakrishna Hospital and Research Centre, outside the gate of Jhansi Knderav Pro. Shri Purushottam 2324832 - - 15
57 Shriek Hospital, Medical College before Jhansi Dr. Swati Agarwal   9415092671 30
58 Sharda Hospital, filter out the gate Datia, Jhansi Dr. Kamal Kishore Sahu 2365279 - - 35
59 Rai Hospital, Alyai Mauranipur Jhansi Dr. Narayan Rai 2365280 - - 10
60 Sanjeevini Hospital and Maternity Home, Brabajar Mauranipur Jhansi Dr. Deepak Kumar 2443080 - - 10
61 Hospital and health Nurolaॅji Hospital, Medical College, Jhansi in front of the gate Nan0-2 Dr. Manish Jain 2443607 - - 28
62 SANMATI Daygno ortho and clinics, Kanpur Road Jhansi Dr. Anish Jain 2445782 - - 30
63 Kailash Chandra Jain Hospital, Medical College, Jhansi in front of the gate Nan0-2. Dr. Rajat Jain - - 9415031714 50
64 B N Nursing Home, 718 of the gate Orchha, Jhansi Prof. Jamil Qureshi 2367812 - - 35
65 Radha Hospital, Ndipura Narayan Taॅkij Jhansi Mauranipur before. Dr. Narayan - - 9415506867 35
66 Favli Purohit Hospital, Medical College before Jhansi Dr. Suresh richariya 2321238, 2320461 9415073521 28
67 Amazon Medical Center, near the Amazon city of Jhansi Medical College Dr. Praveen Sarawagi - - 9315031038 10
68 VL Memorial Nursing Home Dr. Anupam Srivastava 2320750 - - 10
69 Vaishno Ma Hospital and Trauma Center, Medical College gate in front of the pollen dairy Nan0-4 Dr. 0 R Dr. Sood - - 9695489674 35
70 Shree Radhe Kaluni Mayur Vihar Hospital, Medical College gate before Nan0-3 Pro 0 Harbhajan Sahu 2441228 - - 10
71 M K Patient Health Care, Medical College, Jhansi Mayur Vihar Pro 0 Tanvir Alam 2447891 - - 10
72 K Plaria Hospital, Medical College, Jhansi in front of the gate Nan0-l Prof. Mahendra palariya 2443678 - - 28
73 Chandra Seth Flowers Hospital, Medical College of Nan0-l front gate, Jhansi Dr. Mahendra Pal Singh 2368517 - - 30
74 Shankar Multi Special Hospital, Medical College, Jhansi in front of the gate Nan0- Dr. Deepak Gupta - - 9415031251 50
75 J 0 B 0 Hospital, in front of the Christian Inter College, Jhansi Dr. Gaurav Seth - - 9889191354 35
76 Mr. Anupam Prakash Hospital, Medical College of Nan0-3 front gate, Jhansi Dr. Anupama Prakash - - 9415031135 35
77 Dr. Mansi Hospital Dr. Adarsh Srivastava 2447986 - - 10
78 Dr. M S Gupta Hospitl, Sadar Bazar Dr. M S Gupta 2448512 - - 10
79 Sentmeri Health Centre, Mauranipur Dr. Kishan Murari Chaiuda - - 9450417871 28
80 Neeta Sharma Hospital, Kanpur Road Jhansi Dr. Neeta Sharma - - 9415030693 30
81 Jamuna Hospital, Gdia gate Nagra, Jhansi Dr. Maneeta 2447896 - - - -
82 Shree Balaji Poly Clinic & Hospital Dr. Atul Pratap Singh 2447895 - - 35
83 A R Charitable Trust Dr. Shamim Qureshi MD 2445748 - - 35
84 Kanha Hospital, Krguwanji, Kanpur Road Dr. Suman pachairiya 2320066 9415031077, 9415080731 10
85 Mr. Ambe Seva Sadan Dr. Raghav Prasad Kala 2447698 - - 10
86 Oysters Hospital Dr. Anup Srivastava 2443652 - - - -
87 Dhanvantari Hospital Dr. Ramswaroop Srivastava 2447892 - - 30
88 Metro hospital and maternity center Mrs Gurmeet Kaur 2325612 - - 50
89 B L Memorial Nursing Home Dr. Sridhar Shukla 2991651 - - 35
90 Gautham Hospital Obstetrics and calculus center Mr. Dhannulal Gautam 2325612 - - 35
91 R G Memorial Hospital Mr. Ramesh Kumar Gupta - - 9452768921 10
92 Sri Balaji Hospital Mr. Anil Kumar Verma - - 9450040911 10
93 Max Hospital Dr. Mahendra Pal Singh
Shri Vinod Kumar Sahara
2447682 - - 28
94 Paras maternity Hospital Dr. Pramod Kumar
Dr. Ratan Lal
- - - - - -
95 Saint Mary's Christian Hospital Dr. Tirki Elizabeth
Dr. Jagdish Prasad
- - - - - -
96 Shama nursing home Dr. pramodita Agarwal - - - - - -
97 Shri Radhe Shyam Saxena Jane Memorial Hospital and Research Centre Dr. Indu Saxena
Dr. Satyendra Rajput
2428523 - - 30
98 Chitransh nursing home Dr. Aarti Shrivastava
Dr. Agnihotri 0 Nivi
2447629 - - 50
99 Sparsh Children's Hospital and Research Center Dr. Abhishek Jain 
Dr. Udit Kumar
2320900 9918703545 35
100 Sharad Chandra, Gasto lever, rear wipe cinema Jhansi Dr. Sharad Chandra, Dr D M Gegso 2325698 - - - -
101 Ravi Mathur Dr. Ravi Mathur, DOMS 2445263 - - - -
102 Dr. K G Dwivedi Hospital Jhansi, Datia gate. Dr. Ashok Kumar Saxena MBBS, Dr. Sanjay Sahu BAMS, Dr. Neha Dubey 0 - - - - - -
103 Swati Hospital Dr. Dr. K C Sahu - - - - - -
104 Multi Speciality Hospital and Research Centre Dr 0 Litoria Dr. Rahul Mayank litauriya 2-Dr litauriya 3-Kavita litauriya 4-sivali litauriya - - 9956021471 - -
105 Gopal maternity home Dr. Ram Narayan Gupta - - - - - -
106 High Tech Hospital and Research Centre Dr. green light Dr. Comments Dr. Deepa Rai 2321066 9839684036 - -
107 Karuna Bhavan Dr. Mary Lord Shri rapahela slave 0 - - - - - -
108 The Divine Care Hospital Dr. Asim Johri, Dr. Pankaj sonakiya Dr. Mukut Singh Niranjan - - 9565067775 - -
109 Megha Patel Hospital and Health Care Center Dr. Surendra nirajanna Dr. Cameron, Dr. Kaushik - - - - - -
110 Ma Jeevandan Maternity Home Dr. Monica Mishra, Dr. 0 S N Upadhyay - - - - - -
111 Kankane Hospital and Research Centre Pvt Ltd Dr. Vikram Agarwal Dr. Dinesh Shukla Dr. Dr. Dr. Parveen Dr. Rubi Rachna pipari (Chandel) - - - - - -
112 Dr. Vinod Sahu Multi Speciality Hospital Dr. Vinod Kumar , Surendra Bikram Dr. Smith, Dr. 0 Tina Smith, Dr. Rabindra Sahu - - - - - -
113 Shivam Poly Clinic and Maternity Home Dr. Monica Mishra , Dr. Tina Sahu, Dr. Surendra Vikram Sahu - - - - - -

Click Here for Details in Hindi

Click Here for Government Hospital

Click Here for Private Blood Bank