Bundelkhand Police Station Nos. - Madhya Pradesh "Sagar"

Madhya Pradesh Police Station Nos.

SAGAR

Name Present Posting Phone (Off)
Abhay Singh SP 07582-267745

Police Station

S.No. Name of the Police Station Office Phone
1 Agasode  
2 AJK Sagar 07582-267744
3 Baheriya 07582-286214
4 Banda 07583-252253
5 Bandri 07581-272262
6 Baraitha 07583-279127
7 Bhangarh 07580-283236
8 Bharol 07583-280222
9 Bina 07580-223011
10 Binayaka 07583-235215
11 Cantt 07582-267736
12 Chhanbila 07583-280231
13 City Kotwali 07582-267710
14 Civil Line Sagar 07582-267741
15 Deori Sagar 07586-250223
16 Garhakota 07585-258433
17 Gopalganj 07582-267729
18 Gourjhamar 07586-225265
19 Jaisingar 07584-270221
20 Keshli 07586-224436
21 Khimlasa 07580-284252
22 Khurai 07581-240800
23 Maharajpur Sagar 07586-222268
24 Malthone 07581-271237
25 Moti Nagar 07582-267769
26 Naryawali 07584-278226
27 Rahatgarh Sagar 07584-254235
28 Rehli 07585-256323
29 Sanodha 07584-286673
30 Shahgarh 07583-259236
31 Surkhi 07582-280223
32 Traffic Thana Sagar 07582-267723

Outposts

S.No. Name of the Outposts Phone
1 Adawan 07583-280803
2 Ata 07581-276202
3 Baleh 07585-249240
4 Bara Chawoki 07583-277753
5 Barodia 07581-274204
6 Bilhara 07584-270675
7 Chhoti bajariya 07580-222567
8 Dalpat Pur 07583-277815
9 Dhana 07582-285254
10 Hira Pur 07583-277252
11 Jarua kheda 07584-283295
12 Kanjiya 07580-283236
13 Karra pur 07582-283302
14 Mndi Bamora 07580-226222
15 Naibasti Bina 07580-224707
16 Padmakar 07582-267727
17 Shah pur chawoki 07582-282337
18 Sihora chawoki 07584-245329
19 Tarha 07586-224638
20 Ujneth 07580-289217

Women Police Station:

S.No. Name of the Outposts Phone
1

Mahila Thana Sagar

07582-267792

Click Here for Official Information

Courtesy: MP POLICE