Poet Narendra Pundrik - नरेन्द्र पुण्डरीक

Poet Narendra Pundrik - नरेन्द्र पुण्डरीक
PHOTO:

Sam Kaleen Hindi Kavita ke Kavi
Secretary - Kedar Shodh Peeth

Birth: 1958
Address: DM Colony, Banda
Phone: +91-9450169568

BOOKS:
Chuni Hui Kavitaen-Kedarnath Agarwal
Kedar Samman Ke Kavi
Kedar-Shesh Ashesh Kedarnath Agrawal Ki Aprakashit Rachnaen
Sahitya Savarn Ya Dalit

Anamika Prakashan - +91-9415347186
Parimal Prakashan Allahabad

http://www.abhivyakti-hindi.org/sansmaran/2001/kedar/kedar1.htm

http://www.hindibook.com/index.php?String=NARENDRA%20PUNDRIK&p=sr&Field=author