TOURIST SPOTS OF BUNDELKHAND REGION

TOURIST SPOTS OF BUNDELKHAND REGION

 

      Spot Name            District      Distance (in Km.)
CHITRAKOOT Karwi 70
PILI KOTHI - 72
PRAMOD VAN Karwi 72
JANKI KUND Karwi 73
SPHATIK SHILA Karwi 76
ANUSHUIYA ASHRAM Karwi 88
AMARAWATI Karwi 94
GUPT GODAWARI Karwi 92
HANUMAN DHARA Karwi 74
KOTI TIRTH Karwi 73
DEVANGNA Karwi 74
BANKE SIDTH - 76
BHARAT KOOP Banda 50
MARFA Banda 59
KALINJAR Banda 58
HUNAMAN JI GURHA Banda 45
RAJAPUR Banda 110
AAROGYA DHAM Karwi 74
BALMIKI ASHRAM Karwi 103
GANESH BAG - 82
DHARKUNDI ASHRAM Karwi 130
SARBHANG RISHI ASHRAM Karwi 110
MARKANDEY RISHI ASHRAM Karwi 141
DEV PARVAT - 65
RANGARH KILA Banda 28
BHOORAGARH KILA Banda 06
RAMKUND Karwi 132
VIRADH KUND Karwi 137
MAHOBA SURROUNDINGS Mahoba 60-70
MAIHAR Satna 190
KHAJURAHO Mahoba 120
PANNA Panna 122
RANGAVAN, GANGAU - 148
RAINFALL PANNA Panna 150
PANDAVFALL PANNA Panna 138
JATA SHANKAR - 190


Important : We are not responsible for any type of mistake for given information.
Please confirm from the relative department.

Comments

Khajuraho comes under Chhatarpur Distict. And You Forget About ORCHHA DHAM Dist- Tikamgarh.